Pomoc prawna

Moduł 1: Słowniczek

prawnik

notariusz

sędzia

prokurator

radca prawny

Rzecznik Praw Obywatelskich

pełnomocnik/przedstawiciel

umowa

zezwolenie/pozwolenie na pobyt

karta pobytu

paszport

dowód osobisty

wiza

opiekun prawny

wniosek

regulamin

przepis

ustawa

kara

mandat

deportacja

odmowa

zgoda

azyl

ochrona międzynarodowa

status uchodźcy

złożyć wniosek

wystawić zaświadczenie

uzyskać informacje

ubiegać się o ochronę/azyl

odrzucić/przyjąć wniosek

Moduł 2: Informacje prawne o wjeździe i pobycie w Polsce

Moduł 3: Gdzie szukać pomocy prawnej?